Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Przedsiębiorca ma prawo domagać się zwrotu kosztów windykacji od dłużnika

Konieczność ponoszenia przez przedsiębiorców kosztów związanych z windykacją należności od nierzetelnych kontrahentów często skutkowała rezygnacją z podejmowania dalszych czynności mających na celu odzyskanie długu. Dodatkowo z powodu braku możliwości obciążania dłużników takimi kosztami sytuacja przez niektórych była nagminnie wykorzystywana (...). Powyższa sytuacja zmieniła się od 28 kwietnia 2013 r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, o której niestety przedsiębiorcy często zapominają...

Arkana