Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Prawo do urlopu szkoleniowego

W sytuacji, gdy podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się z inicjatywy pracodawcy lub też inicjatywy pracownika, lecz za zgodą pracodawcy, wówczas pracownikowi przysługują z tego tytułu uprawnienia przewidziane w art. 1031-1033 Kodeksu pracy.

Arkana