Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Prawa i przywileje matki karmiącej

O uprawnieniach pracownicy karmiącej dziecko piersią mówi dział ósmy Kodeksu pracy pod tytułem: „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem”. Karmiąca matka ma prawo do następujących przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

Arkana