Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Płaca minimalna a praca nocna

W jaki sposób obliczyć minimalne wynagrodzenie? Art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Z 2002 r. nr 200 poz.1679) precyzuje zasady obliczania wysokości wynagrodzenia pracownika. Pozwala także ustalić, czy obliczone w ten sposób wynagrodzenie nie jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego na dany rok.

Arkana