Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Odpowiedzialność pracownika za szkodę

W trakcie delegacji pracownika, na którą otrzymał pisemne polecenie wyjazdu lub na którą pracodawca wyraził zgodę wykonuję on swoje obowiązki służbowe. W trakcie ich wykonywania pracownik może wyrządzić szkodę osobie trzeciej. Za szkodę powstałą w taki sposób odpowiada wobec poszkodowanego wyłącznie pracodawca zgodnie z art. 120 § 1 kodeksu pracy...

Arkana