Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Obciążanie dłużnika kosztami windykacji

Przedsiębiorcy chcący wyegzekwować od swoich dłużników zaległe wierzytelności posługują się różnymi metodami. Do najczęstszych z nich zaliczyć można telefoniczne monitowanie dłużników, przesyłanie upomnień czy wystosowywanie pisemnych wezwań do zapłaty. Wielu spośród wierzycieli zleca prowadzenie powyższych czynności podmiotom zewnętrznym.....

Arkana