Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Nietrzeźwość pracownika w miejscu pracy

Pracownik, który stawił się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu, nie ma prawa wykonywać swoich obowiązków. Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada w takiej sytuacji na kierownika zakładu pracy oraz osoby przez niego upoważnione obowiązek niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy.

Arkana