Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Z kumulatywnym przystąpieniem do długu mamy do czynienia wówczas, gdy osoba trzecia przyjmuje na siebie zobowiązanie dłużnika, powodując zwiększenie grona dłużników. Są przypadki, w których kumulatywne przystąpienie do długu następuje z mocy ustawy, jednak w obrocie gospodarczym co raz bardziej powszechnie stosuje się umowne kumulatywne przystąpienie do długu, które stanowi wygodny sposób zabezpieczenia wierzytelności...

Arkana