Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Komornik sądowy wystawi faktury VAT dłużnikowi i wierzycielowi – jako swoim „usługobiorcom”

Zgodnie z wydaną dnia 9 czerwca 2015 roku interpretacją ogólną Ministra Finansów (PT1.050.1.2015.LJU.19, Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 czerwca 2015 r. poz. 41) czynności wykonywane przez komorników sądowych podlegają opodatkowaniu 23% podatkiem VAT. Interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko, obowiązujące od 9 lat, a wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r. (PP10-812-802/04/MR/1556PP), zgodnie z którą komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, a co za tym idzie nie płacili podatku VAT za wykonywane przez siebie czynności...

Arkana