Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Kara pieniężna w pracy

Zgodnie z art. 108 § 2 kodeksu pracy pracodawca może zastosować karę pieniężną (oprócz podstawowych – kary upomnienia lub nagany) w następujących przypadkach: nieprzestrzegania przez pracownika przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, w razie opuszczenia przez niego miejsca pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy.

Arkana