Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Jakie uprawnienia ma prokurent reprezentujący przedsiębiorcę?

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę, którego zakres jest bardzo szeroki i wynika bezpośrednio z przepisów. Udzielając prokury należy pamiętać, że nie można ograniczyć jej zakresu ze skutkiem wobec osób trzecich...

Arkana