Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Jak zaspokoić się z majątku dłużnika objętego małżeńską wspólnością majątkową?

Niejednokrotnie zdarza się, że egzekucja z majątku osobistego naszego dłużnika nie przynosi zamierzonego efektu, a w toku postępowania egzekucyjnego okazuje się, że jedynym wartościowym składnikiem majątkowym dłużnika jest nieruchomość objęta wspólnością majątkową małżeńską. Jeżeli małżonek dłużnika nie udzielił zgody na zaciągnięcie przez dłużnika zobowiązania (a contrario art. 41 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), to co do zasady nie możemy zaspokoić się z takiego składnika. Czy w takiej sytuacji wierzyciel pozostaje całkowicie bezradny? Nie...

Arkana