Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Jak uniknąć pracy w okresie wypowiedzenia?

Kwestia możliwości nieświadczenia pracy przez pracownika w okresie wypowiedzenia nie jest uregulowana w przepisach prawa pracy. W związku z tym brak jest konkretnego przepisu prawa, który określałby szczegółowe zasady i warunki zwolnienia pracownika od obowiązku świadczenia pracy na rzecz pracodawcy...

Arkana