Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Dokumenty placowe po zlikwidowanej firmie

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nakłada na płatników składek obowiązek przechowywania dowodów, na podstawie których następuje ustalenie wymiaru emerytury lub renty.

Arkana