Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Czy inwestor musi zapłacić wykonawcy za wykonane roboty budowlane nieokreślone w umowie?

Wynagrodzenie powinno zostać zapłacone wykonawcy po zakończeniu przez niego robót wskazanych w umowie i ich odbiorze przez inwestora. Wysokość wynagrodzenia oraz zakres robót są najczęściej ustalane w przygotowanej pomiędzy stronami umowie dotyczącej robót budowlanych.

Arkana