Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Co grozi pracownikowi za naruszenie tajemnicy firmy?

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest wskazany w art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Konsekwencją naruszenia przez pracownika tajemnicy pracodawcy może być nawet rozwiązanie umowy o pracę.

Arkana