Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Media o nas

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami związanymi z naszą Kancelarią.

Wróć

Ciąża pracownicy a rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Zarówno pośród pracowników, jak i pracodawców, powszechna jest świadomość, że kobieta w ciąży podlega szczególnej ochronie przepisów prawa pracy. Jednym z najważniejszych mechanizmów prawnych chroniących prawa ciężarnej pracownicy jest określony w art. 177 § 1 kodeksu pracy zakaz wypowiadania i rozwiązywania przez pracodawcę umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy oraz podczas urlopu macierzyńskiego.

Arkana