Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Kancelarii oraz licznymi poradami pojawiającymi się m. in. w tytułach prasowych i internetowych.

Wróć

Nowoczesne rozwiązania dla klientów biznesowych ARKANY

ARKANA wdrożyła dwa nowoczesne rozwiązania informatyczne centralizujące i wspomagające pracę Kancelarii Prawnej. Podjęte decyzje, związane z bieżącym rozwojem Kancelarii, pozwolą na szybszą i jeszcze bardziej efektywną pracę całego zespołu ekspertów prawnych zgromadzonych wokół ARKANY.

W kwietniu Kancelaria Prawna zakończyła proces przejścia oprogramowania serwera obsługującego firmę na rozwiązanie Unixowe oparte na systemie Linux. W sierpniu zainicjowano kolejne decyzje wspomagające procesy zarządzania firmą. W ARKANIE wdrożono system informatyczny CRM przeznaczony zarówno do usystematyzowania pracy wewnętrznej, jak i umożliwiający bieżący kontakt z klientem m. in. w oparciu o bazę wspólnie tworzonych i przechowywanych plików i wiadomości.

Przejście na system Linux pozwala wszystkim prawnikom na korzystanie ze wspólnie i na bieżąco tworzonej  bazy wiedzy Kancelarii. Poprzez scentralizowane repertoria oraz ogólnodostępne pliki możliwa jest jeszcze szybsza i natychmiastowa reakcja na potrzeby klienta. Dzięki profesjonalnym rozwiązaniom informatycznym zyskujemy jeszcze lepszą organizację pracy i płynny przepływ informacji, który bywał utrudniony przy wciąż powiększającym się zespole specjalistów i podejmowanych dla klientów spraw – mówi Paweł Buszkiewicz, Kancelaria Prawna ARKANA.

Realizowane założenia są zgodne z misją Kancelarii zakładającą stałą i profesjonalną pomoc dla firm i klientów biznesowych.

–  Wiemy, jak wiele zależy w firmie od przestrzegania ustalonych terminów i realizowania zadań w ścisłym oparciu o przyjęty harmonogram. Dlatego w naszej Kancelarii każda sprawa realizowana dla klienta oznaczona jest trybem pilnym. Dzięki stałej współpracy z biurem tłumaczeń nasi klienci mogą liczyć na natychmiastowe tworzenie wielojęzycznych dokumentacji, zaś dzięki centralizacji pracy za pomocą nowoczesnych rozwiązań informatycznych możemy liczyć na aktywną pracę zespołu licznych specjalistów prawnych i efektywne, indywidualne zarządzanie sprawami prowadzonymi dla danego klienta – podkreśla Joanna Buszkiewicz, Kancelaria Prawna ARKANA.

Arkana