Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Kancelarii oraz licznymi poradami pojawiającymi się m. in. w tytułach prasowych i internetowych.

Wróć

Kolejne spotkanie przedstawicieli Master Business Club

Kancelaria Prawna ARKANA wzięła udział w kolejnym śniadaniu biznesowym MBC podejmującym kwestie prawne. Tym razem spotkanie integrujące przedstawicieli samorządów terytorialnych, świata biznesu oraz nauki odbyło się w Sopocie.

Ochrona praw autorskich była tematem kolejnego, listopadowego śniadania członków Master Business Club. Przedstawiciele ARKANY rozmawiali na tematy koncentrujące się wokół praw autorskich oraz pytań o legalność oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w firmach.

– Cykliczne spotkania klastra gospodarczego są dla nas tym cenniejsze, że możemy, jako eksperci, pomóc zarządzającym firmami w konstruowaniu jasnych odpowiedzi na rodzące się w kwestiach prawnych skomplikowane pytania. Jako prawnicy tego typu zagadnienia podejmujemy na co dzień w pracy z naszymi klientami biznesowymi. Cieszymy się, że wieloletnia praktyka i świadczone w postaci doradztwa biznesowego usługi mogą wspomóc procesy zarządzania firm gromadzonych wokół MBC – mówi Joanna Buszkiewicz, Kancelaria Prawna ARKANA.

Arkana